Hayalimiz

Her gün, her koşulda, hep birlikte şiddetsiz bir dünya

Ne yapıyoruz?

Şiddetsiz bir dünya hayalimize ulaşmak için eğitimler düzenliyoruz, bilgi üretiyoruz, kaynaklarımızı paylaşıyoruz. Bütün bunları yaparken hiyerarşik olmayan, katılımcı, dayanışmacı ve uzlaşıya dayalı yöntemleri esas alıyoruz. Bu kapsamda şiddetsiz, yaratıcı politika ve mücadele araçları geliştirmeyi, bu araçları paylaşmayı ve şiddetsiz bir dünya için çalışan herkesi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çünkü sosyal adaletin gerçekleştiği, ihtilafların şiddetsiz bir biçimde çözümlendiği, ayrımcılığın ve baskının olmadığı bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz.

Çalışma Alanlarımız

Şiddetsizlik, şiddetsiz eylem, şiddetsiz dire­niş literatüründeki yazılı ve görsel kaynak ma­teryallerin çevirilerini yapar, yeni makaleler, e-bültenler ve genel eğitim materyalleri üretir ve bunları paylaşır;
Alanda çalışan uzmanlar, akademisyenler ve aktivistlerle birlikte seminerler ve atelye çalış­maları düzenler;
Şiddetsiz direniş tarihi hakkında araştırma projeleri yürütür;
Benzer amaçları taşıyan sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapar.
Talep üzerine, kavramsal bilgilerin tartışıl­dığı, şiddetsizlik stratejilerinin uygulanmasına yönelik beceri geliştirme atölyeleri düzenler.

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,

Ulaşmayı hedeflediğimiz hedeflerin seçtiğimiz ve kullandığımız araçlarla biçimleneceğine bu nedenle de şiddetsiz eylem ve teorisinin çatışkıları en yapıcı şekilde dönüştürebileceğine inanır.

l

Dernek tüzüğümüz

Mali Bilgilerimiz

Şiddetsizlik Merkezi, mali bilgilerini açık şekilde paylaşır ve şeffaflık ilkesini benimser.

Share This